So sánh với ngân hàng

Chúng tôi luôn dẫn đầu

24SAFE - Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu an toàn của kho tiền bảo mật cấp 10 của các ngân hàng trung ương. Hệ thống tự động hóa đảm bảo rằng cửa kho tiền vẫn luôn đóng. Bạn có thể truy cập két an toàn của mình 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Trung tâm khách hàng cũng mở cửa 24/7 cho bạn.

So sánh với ngân hàng

Thông số
Giờ mở cửa
Lớp an toàn
Tiết kiệm tiền mặt
Tốc độ vận hành
Theo quyết định
Hồ sơ trong sổ đăng ký Ngân hàng Quốc gia Séc, nơi các giám đốc điều hành, cảnh sát và công chứng viên có thể kiểm tra.
Sẵn sàng
Bảo hiểm
Dịch vụ phụ trợ
Giá
24/7
10
Không hạn chế
Trong vòng 5 phút
Truy cập ẩn danh
Không
Chi nhánh ở trung tâm Praha
Kiểm tra vân tay, tin nhắn thông báo
Chúng tôi đảm bảo giá tốt hơn
Bình giữ nhiệt
8-16h các ngày làm việc
5
Bị cấm
Trong vòng 15 phút
Kiểm tra danh tính
Nhiều nhánh
Không
-
từ 1000 CZK

Mâu liên hệ

Đặt thuê
két an toàn